Samtycke för registrering av personlig data När du lägger en beställning hos Träfiluren Leksaker AB, behöver du ange företagsinformation som också innebär personlig information (t ex namn, organistaions nr) denna information är nödvändig för oss för att genomföra vårt affärsavtal med dig. I samband med genomförandet av köp godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter, som kan vara personliga.  
Kommer uppgifter att delas med tredje part? Ja, dina uppgifter kommer att delas med en tredje part som t ex Visma SPCS, UPS, DHL och Posnord detta är nödvändigt för att vi skall kunna genomföra köp och leverans till dig.. 

Vilka uppgifter sparas och hur länge sparas de? Vi kommer att spara nödvändig data så länge som vi är skyldiga att spara informationen enligt bokföringslagen. För att skydda dig mot bedrägerier kommer även IP-adressen att sparas. Rätten att få tillgång till dina uppgifter Du har enligt GDPR rätten att få ta del av den information som vi har registrerat. Du har också rätten att begära att informationen ska korrigeras. Kontakta oss via info@trafiluren.se eller 0498-21 27 25, så hjälper vi dig.